Try Amazon Home Services


Special Dutch East Indies 1941-1942 Bibliography

Koninklijk Nederlands Indisch Leger - KNIL

~ GEDENKSCHRIFT KONINKLIJK NEDERLANDS-INDISCH LEGER 1830-1950, Stichting Herdenking KNIL, Dordrecht 1990
~ NEDERLANDS-INDIE CONTRA JAPAN, official history, 7 parts, Sectie Krijsgechiedenis KNIL & KL, Bandung & 'S-Gravenhage 1949-1961
~ DE JAPANSE AANVAL OP NEDERLANDS-INDIE, J.J. Nortier, Ad. Donker, Rotterdam 1988
~ DE JAPANSE AANVAL OP NEDERLANDS-INDIE DEEL 2 BORNEO, J.J. Nortier, Ad. Donker, Rotterdam 1992
~ HET KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER IN DEN STRIJD TEGEN JAPAN, anonymous, N.V. Leiter-Nypels, Maastricht 1945 ?
~ KNIL 1830-1950 EEN FOTODOCUMENTAIRE OVER HET DAGELIJKS LEVEN VAN HET KOLONIALE LEGER IN NEDERLANDS-INDIE, C.A. Heshusius, De Haan, Houten 1986
~ NEDERLANDSCH-INDIE IN DEN TWEEDEN WERELDOORLOG, H.V. Quispel, The Netherland Publishing Company Ltd, London and Uitgeversmaatschappij Scheffer en Sikkema, Amsterdam 1945
~ NEDERLANDS-INDIE 1940-1950 IN KORT BESTEK, S.A. Lapré, self published, Ermelo 1989
~ DE VAL VAN NEDERLANDS-INDIE, G. Teitler and others, De Bataafsche Leeuw, Dieren 1982
~ DE JAPANSE AANVAL OP JAVA, J.J. Nortier, P. Kuijt & P.M.H. Groen, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1994
~ ACTIES IN DE ARCHIPEL, J.J. Nortier, T. Wever, Franeker 1985
~ HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG, deel 11 & 12, L. de Jong, Staatsuitgeverij, 'S-Gravenhage 1984-1986
~ GEDENKBOEK VAN HET KNIL, anonymous, Madjoe, Amersfoort 1961
~ NEDERLANDS-INDIE 1940-1946, 3 parts, J. Zwaan, Den Haag & Amsterdam 1979-1985
~ GETEKEND ALS KOLONIAL, P. van Meel, Stabelan, Dordrecht 1988
~ TANDA KEHORMATAN KNIL, P. van Meel, Stabelan, Dordrecht 1985
~ MARINIERS IN DE STRIJD TEGEN JAPAN 1942-1945, C.B. Nicolas, Mariniers Museum Rotterdam, Rotterdam ?
~ DE INDISCHE DEFENSIE EN DE BEZUNIGINGEN, G. Teitler, Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis, 'S-Gravenhage 1985
~ STABELAN periodical 1974-1999
~ MILITAIRE SPECTATOR periodical, articles by J.J. Nortier


Militaire Luchvaart & Marineluchvaartdienst

~ DE LUCHTSTRIJD OM INDIE, P.C. Boer and others, Unieboek, Houten 1990
~ DE MILITAIRE LUCHTVAART VAN HET KNIL IN DE JAREN 1942-1945, O.G. Ward, Romen Luchtvaart - Unieboek, Weesp 1985
~ DE MILITAIRE LUCHTVAART IN NEDERLANDS-INDIE 1914-1949, B. van der Klaauw & B.M. Rijnhout, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1987
~ 40 JAAR LUCHTVAARTIN INDIE, G. Casius & T. Postma, De Alk, Alkmaar 1986
~ VAN GLENN MARTINS EN MUSTANG, H. Hooftmann, La Riviere & Voorheve, Zwolle 1967
~ MILITAIRE LUCHVAART IN NEDERLANDS-INDIE, DEEL 1 & 2, H. Hooftmann, Europese Biblitheek, Zaltbommel 1978 & 1984
~ 70 JAAR MARINELUCHTVAARTDIENST, N. Geldhof, Eisma, Leuwarden 1987
~ VERKENNEN EN BEWAKEN, N. Geldhof, Afdeling Maritieme Historie, Ministerie van Defensie, 'S-Gravenhage 1979English Bibliography . Article List . Geographic Names Forgotten Campaign: The Dutch East Indies Campaign 1941-1942
prepared by Jacques Jost

logo